Wat is BlueN

BlueN is een biologische bladmeststof op basis van een in de natuur voorkomende bacterie die in staat is om stikstof uit de lucht om te zetten in voor de plant opneembare ammoniumstikstof. Bij toepassing van BlueN op het blad worden de bacteriën opgenomen in de celstructuur van de groene delen van de plant (daar waar fotosynthese plaatsvindt). De bacteriën blijven gedurende het gehele groeiseizoen aanwezig en gaan aan het werk zodra de plant behoefte heeft aan stikstof. Ze leveren die stikstof in de ‘zachte’ en energie efficiënte ammoniumvorm en altijd op het moment dat de plant erom vraagt d.w.z. als de plant het nodig heeft. Doordat de BlueN bacterie zich dicht bij de plantencel nestelt, wordt de plant op efficiënte wijze en op maat van voedingsstoffen voorzien. BlueN vervangt de normale stikstofbemesting niet. Het kan ingezet worden als aanvulling hierop of als vervanging van een deel hiervan.

 1. BlueN gaat de plant via de huidmondjes binnen en koloniseert razendsnel de intercellulaire ruimtes van de groene delen van de plant. Daarna groeit het met de plant mee. De bacteriën blijven daarna het hele groeiseizoen actief.
 2. BlueN zet stikstofgas (N2) uit de lucht om in ammonium (NH4) dat daarna door de plant wordt omgezet in aminozuren. Gedurende het gehele groeiseizoen voorziet BlueN de plant, vooral in periodes met enige stress (zoals snelle groei) of als geen alternatieve bron van stikstof beschikbaar is (bijvoorbeeld in droogteperiodes), van broodnodige bouwstenen voor een gezonde groei en ontwikkeling.

BlueN garandeert een op biologische wijze verkregen effectieve en gecontroleerde stikstoftoevoer naar de plant

Hoe pas je het toe

 • BlueN pas je toe door middel van een gewasbespuiting.
 • Pas naast BlueN afhankelijk van het gewas een normale hoeveelheid startmeststof toe.
 • BlueN werkt het beste als het toegepast wordt op een actief groeiend gewas, bijvoorbeeld nadat het gewas uit winterrust is gekomen.
 • Pas BlueN bij voorkeur toe wanneer de huidmondjes van de plant open staan. Voer een bespuiting daarom dus bijvoorbeeld vroeg in de ochtend uit.
 • BlueN is compatibel met de meeste gewasbeschermingsmiddelen (zie ook de compatibiliteitstabel bij Downloads). Raadpleeg bij twijfel uw adviseur.
 • Verspuit BlueN in 80-250 l/ha spuitvloeistof met een pH 5-8.
 • Pas BlueN bij voorkeur toe zonder extra uitvloeiers, hechters of andere toevoegmiddelen.
 • BlueN kan toegepast worden bij nachtvorst *).

*) Lichte tot matige nachtvorst is geen probleem voor BlueN. Nachtvorst heeft geen negatief effect op de overleving of de werking van BlueN. Spuit BlueN echter niet op een dag nadat er net nachtvorst is geweest of als er nachtvorst verwacht wordt. De opname is dan niet optimaal. Alleen op een eerder behandeld perceel met door nachtvorst zeer zwaar beschadigde planten (geen groen blad meer aanwezig) is een herbehandeling nodig op nieuw gevormd blad.

Wat zijn de voordelen

 • Biedt de plant extra stikstof in periodes dat deze het nodig heeft.
 • Afhankelijk van de stikstofbehoefte van de plant en de stikstofgift is een vermindering van de kunstmestgift mogelijk (bijvoorbeeld KAS).
 • Verbetert het rendement van de teelt door een positieve invloed op de opbrengst van het eindproduct (kwalitatief of kwantitatief).
 • Geeft extra stikstofruimte.
 • Stikstof wordt gedurende het hele seizoen geleverd.
 • Geen emiss naar lucht, bodem of water.
 • Vermindert de hoeveelheid nitraatstikstof in de plant.
 • Biologisch product dat daardoor duurzaam (‘groen’) is in te zetten.
 • BlueN mag gebruikt worden in de Nederlandse biologische landbouw.

*) Dit advies is ontwikkeld op basis van de ervaringen met BlueN tot nu toe. Resultaten in de praktijk kunnen hiervan afwijken en zullen verschillen per gewas. Omstandigheden waar we geen invloed op hebben, zoals o.a. de specifieke perceel- en rassenkeuze en klimatologische omstandigheden, zullen het eindresultaat mede bepalen. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.