BlueN in maïs

Toepassing is mogelijk door middel van een gewasbespuiting op een jong gewas.

Het beste moment van toepassen in mais is tijdens het 4-6 bladstadium. Iets later kan ook maar niet eerder want dan is er nog te weinig biomassa. De toe te passen dosering is altijd 333 g/ha.

Advies BlueN in mais

  • BlueN verspuiten in 80-250 l/ha spuitvloeistof met pH 5 -8.
  • BlueN is mengbaar met een aantal gewasbeschermingsmiddelen. Raadpleeg bij twijfel uw adviseur. Zie ook de Compatibiliteitstabel bij Downloads.
  • Niet mengen met stikstofbevattende meststoffen.
  • Aanzuren van de tankmix is niet noodzakelijk en wordt afgeraden.
  • Pas BlueN bij voorkeur toe wanneer de huidmondjes van de plant open staan. Voer een bespuiting daarom uit vanaf ongeveer twee uur na zonsopkomst tot 10 uur ’s morgens.
  • Het is belangrijk dat het gewas opgedroogd is. BlueN dus niet toepassen op een nat gewas.
  • Pas BlueN toe op een gezond gewas. NIET toepassen op gewassen die een slechte of stilstaande fotosynthese hebben door zoutschade, waterstress, vorst, ziekten en plagen, slechte voeding of andere factoren.
  • Voeg aan BlueN geen uitvloeiers, hechters of andere toevoegmiddelen toe.
  • In een goed gesloten verpakking is BlueN, mits droog bewaard bij een temperatuur van 5-30°, minimaal 2 jaar houdbaar.