BlueN in maïs

Toepassing is mogelijk door middel van een gewasbespuiting op een jong gewas. De toepassing kan eventueel gecombineerd worden met een onkruidbestrijding.

Het beste moment van toepassen in mais is vanaf BBCH code 14/18 op een goed groeiend gewas. De toe te passen dosering is altijd 333 g/ha.

Advies BlueN in mais

  • BlueN verspuiten in 80-250 l/ha spuitvloeistof met pH 5 -8.
  • BlueN is mengbaar met de meeste gewasbeschermingsmiddelen. Raadpleeg bij twijfel uw adviseur.
  • BlueN NIET mengen met Laudis OD (nog in onderzoek) en Monsoon Active 1% (nog in onderzoek) en veiligheidshalve ook niet mengen met middelen op basis van koper en zwavel (vloeibaar).
  • Zie ook de Compatibiliteitstabel bij Downloads.

  • Niet mengen met stikstofbevattende meststoffen.
  • Aanzuren van de tankmix is niet noodzakelijk en wordt afgeraden.
  • Pas BlueN bij voorkeur toe wanneer de huidmondjes van de plant open staan. Voer een bespuiting daarom dus bijvoorbeeld uit in de vroege ochtend.
  • Pas BlueN toe op een gezond gewas. NIET toepassen op gewassen die een slechte of stilstaande fotosynthese hebben door zoutschade, waterstress, vorst, ziekten en plagen, slechte voeding of andere factoren.
  • BlueN bij voorkeur toepassen zonder extra uitvloeiers, hechters of andere toevoegmiddelen.
  • In een goed gesloten verpakking is BlueN, mits droog bewaard bij een temperatuur van 4-35°, minimaal 2 jaar houdbaar.