BlueN in grasland

Toepassing is mogelijk door middel van een gewasbespuiting vanaf T-som 350 graden met een dosering van 333 g/ha.

BlueN kan gecombineerd worden met de meeste onkruidbestrijdingsmiddelen. Zie ook de Compatibiliteitstabel bij Downloads

 

Advies BlueN in grasland

  • BlueN verspuiten in 80-250 l/ha spuitvloeistof met pH 5 -8.
  • BlueN is mengbaar met de meeste gewasbeschermingsmiddelen. Zie ook de Compatibiliteitstabel bij Downloads. Raadpleeg bij twijfel uw adviseur.
  • BlueN NIET mengen met stikstofbevattende meststoffen.
  • Aanzuren van de tankmix is niet noodzakelijk en wordt afgeraden.
  • Pas BlueN bij voorkeur toe wanneer de huidmondjes van de plant open staan. Voer een bespuiting daarom dus bijvoorbeeld uit in de vroege ochtend.
  • Pas BlueN toe op een gezond gewas. NIET toepassen op gewassen die een slechte of stilstaande fotosynthese hebben door zoutschade, waterstress, vorst, ziekten en
    plagen, slechte voeding of andere factoren.
  • BlueN bij voorkeur toepassen zonder extra uitvloeiers, hechters of andere toevoegmiddelen.
  • In een goed gesloten verpakking is BlueN, mits droog bewaard bij een temperatuur van 4-35°C, minimaal 2 jaar houdbaar.