BlueN in grasland

Toepassing is mogelijk door middel van een gewasbespuiting ongeveer 3 weken voor een maaisnede om te zorgen dat de bacterie voldoende tijd heeft om de plant te koloniseren. Een toepassingsmoment zou begin april kunnen zijn (mits voldoende groeizaam weer) of een week na de eerste snede. Bij het maaien is het van belang niet alle groene delen weg te maaien. Pas als er voldoende groene delen overblijven, kan de nieuwe groei opnieuw gekoloniseerd worden. Hou daarom een voldoende hoge maaihoogte aan.

De dosering bedraagt 333 g/ha.

BlueN kan gecombineerd worden met een aantal onkruidbestrijdingsmiddelen. Zie ook de Compatibiliteitstabel bij Downloads

 

Advies BlueN in grasland

  • BlueN verspuiten in 80-250 l/ha spuitvloeistof met pH 5 -8.
  • BlueN is mengbaar met een aantal gewasbeschermingsmiddelen. Zie ook de Compatibiliteitstabel bij Downloads. Raadpleeg bij twijfel uw adviseur.
  • BlueN NIET mengen met stikstofbevattende meststoffen.
  • Aanzuren van de tankmix is niet noodzakelijk en wordt afgeraden.
  • Pas BlueN bij voorkeur toe wanneer de huidmondjes van de plant open staan. Voer een bespuiting daarom uit vanaf twee uur na zonsopkomst tot 10 uur ’s morgens.
  • Het is belangrijk dat het gewas opgedroogt is. BlueN dus niet toepassen op een nat gewas.
  • Pas BlueN toe op een gezond gewas. NIET toepassen op gewassen die een slechte of stilstaande fotosynthese hebben door zoutschade, waterstress, vorst, ziekten en plagen, slechte voeding of andere factoren.
  • Voeg aan BlueN geen uitvloeiers, hechters of andere toevoegmiddelen toe.
  • In een goed gesloten verpakking is BlueN, mits droog bewaard bij een temperatuur van 4-35°C, minimaal 2 jaar houdbaar.