BlueN in granen

Toepassing is mogelijk in alle graansoorten (tarwe, haver, gerst, triticale, rogge en spelt) door middel van een gewasbespuiting op een jong groeizaam gewas. BlueN bij voorkeur solo toepassen.

Het beste moment van toepassen in granen is tussen einde uitstoeling en tweede knoop stadium ( BBCH code 30-32). De toe te passen dosering is altijd 333 g/ha.

 

Advies BlueN in granen

  • BlueN verspuiten in 80-250 l/ha spuitvloeistof met pH 5-8.
  • BlueN is mengbaar met een aantal gewasbeschermingsmiddelen. Raadpleeg bij twijfel uw adviseur. Zie ook de Compatibiliteitstabel bij Downloads.
  • Niet mengen met stikstofbevattende meststoffen.
  • Aanzuren van de tankmix is niet noodzakelijk en wordt afgeraden.
  • Pas BlueN bij voorkeur toe wanneer de huidmondjes van de plant open staan. Voer een bespuiting daarom uit in de ochtend vanaf ongeveer twee uur na zonsopkomst tot 10 uur ’s morgens.
  • Het is belangrijk dat het gewas opgedroogd is. BlueN dus niet toepassen op een nat gewas.
  • Pas BlueN toe op een gezond gewas. NIET toepassen op gewassen die een slechte of stilstaande fotosynthese hebben door zoutschade, waterstress, vorst, ziekten en plagen, slechte voeding of andere factoren.
  • Voeg aan BlueN geen uitvloeiers, hechters of andere toevoegmiddelen toe.
  • In een goed gesloten verpakking is BlueN, mits droog bewaard bij een temperatuur van 5-30°C, minimaal 2 jaar houdbaar.