Voor welke gewassen

BlueN kan in alle land- en tuinbouwgewassen toegepast worden.

Het afgelopen jaar is BlueN wereldwijd zeer uitgebreid getest. Deze proeven werden uitgevoerd in diverse gewassen, van graan tot framboos, van rijst tot snijmais, van zonnebloem tot tomaat en van grasland tot sla, zowel in de conventionele teelt als in de biologische teelt.

In al deze proeven is gekeken naar de efficiëntie van de stikstofbemesting met toevoeging van BlueN ter vervanging van een deel van de bemesting of als extra bemesting ‘on-top’.

In Nederland hebben we de afgelopen 2 jaar een serie proeven uitgevoerd in een reeks van gewassen met de focus op granen, grasland, aardappelen en mais. De resultaten van deze proeven geven aan dat soms een effect in kwantitatieve opbrengst (kg eindproduct) en vaak een verbetering van de kwaliteit (brix, zetmeel, eiwit etc.). te zien is.

 

Granen

Toepassing is mogelijk in alle graansoorten door middel van een gewasbespuiting tussen einde uitstoeling en tweede knoop stadium (BBCH 30 en 32). 

Maïs

Toepassing is mogelijk door middel van een gewasbespuiting op een jong gewas (4-6 bladstadium).

Grasland

Toepassing in grasland is mogelijk door middel van een gewasbespuiting drie weken voor een maaisnede.

Aardappelen

Toepassing is mogelijk door middel van een gewasbespuiting vanaf 15 cm gewashoogte (als de aardappelplanten elkaar in de rij raken), oftewel vanaf BBCH 25-31.

Overige gewassen

BlueN is in alle gewassen toe te passen als bladbespuiting op een jong gewas. Het is belangrijk dat het gewas nagenoeg opgedroogd is. BlueN dus niet toepassen op een nat gewas. Download de tabel voor een overzicht van de gewassen.