Downloads

Hier vind je interessante downloads zoals een brochure, proefresultaten en een aantal artikelen uit de media.

Brochure

Brochure met daarin een uitgebreide uitleg over BlueN.

Proefresultaten

Proefresultaten van de in Nederland uitgevoerde proeven.

BlueN in de Akkerbouwkrant (1)

BlueN, een revolutionaire stap in vergroening van de stikstofbemesting (december 2020).

BlueN in de Akkerbouwkrant (2)

Het vroege voorjaar is hét toepassingsmoment van BlueN (maart 2021)

Compatibiliteitstabel

In deze tabel vind je een overzicht van de producten (fungiciden, insecticiden, herbiciden en overige producten) waarmee BlueN NIET gemengd kan worden.

Werking BlueN

In dit schematische overzicht ziet u de werking van BlueN.