Onze atmosfeer is een oneindige bron van stikstof. Dankzij BlueN kunnen we deze stikstof beschikbaar maken voor planten. BlueN bevat namelijk de stikstofbindende bacterie Methylobacterium symbioticum SB23. Deze bacterie is in staat om stikstof uit de lucht om te zetten in voor de plant opneembare ammoniumstikstof. Hierdoor kan de traditionele stikstofgift via bodem of blad flink gereduceerd worden. Zo dragen landbouwers die BlueN inzetten ook nog eens direct bij aan de reductie van stikstof in de atmosfeer. Niet voor niets wordt BlueN een revolutie in de landbouw genoemd.

 

Voor welke gewassen

BlueN kan in alle teelten, ook in biologische teelten, toegepast worden. Tot nu toe hebben we In Nederland vooral ervaring opgedaan in granen, grasland en mais. Lees verder voor een tabel met een overzicht van alle teelten waarin BlueN toegepast kan worden.

 

Hoe pas je het toe

Toepassing is mogelijk door middel van een gewasbespuiting op een jong gewas. De toepassing kan eventueel gecombineerd worden met een ziekte- of onkruidbestrijding. Lees verder voor meer informatie over de gewassen en de manier van toepassing per gewas. Bij Downloads vind je een compatibiliteitstabel (mengtabel).

 

 

Ervaringen

De afgelopen jaren zijn er in onder andere Frankrijk, Spanje en Italië positieve ervaringen in meerdere gewassen opgedaan. De ervaringen in Nederland zijn nog relatief beperkt tot vooral granen, grasland en mais (lees verder). Met aanvullende proeven en praktijkdemonstraties in een reeks van akkerbouw- en tuinbouwgewassen, zullen we de kracht van BlueN de komende jaren demonstreren.