Onze atmosfeer is een oneindige bron van stikstof. Dankzij BlueN kunnen we deze stikstof beschikbaar maken voor planten. BlueN bevat namelijk de stikstofbindende bacterie Methylobacterium symbioticum SB23. Deze bacterie is in staat om stikstof uit de lucht om te zetten in voor de plant opneembare ammoniumstikstof. Hierdoor kan de traditionele stikstofgift via bodem of blad gereduceerd of aangevuld worden. Zo dragen landbouwers die BlueN inzetten bij aan de reductie van stikstof in de atmosfeer. Niet voor niets wordt BlueN een revolutie in de landbouw genoemd.

 

Voor welke gewassen

BlueN kan in alle teelten, ook in biologische teelten, toegepast worden. We hebben inmiddels in Nederland ervaring opgedaan in granen, grasland, mais, aardappelen en diverse tuinbouwgewassen. Lees verder voor een tabel met teelten waarin BlueN toegepast kan worden.

 

Hoe pas je het toe

BlueN pas je toe door middel van een gewasbespuiting op een jong gewas. De toepassing wordt bij voorkeur als een solo bespuiting uitgevoerd om eventuele beïnvloeding van de bacterie te vermijden. Lees verder voor meer informatie over de gewassen en de manier van toepassing per gewas. Bij Downloads vind je een compatibiliteitstabel (mengtabel).

 

 

Ervaringen

De afgelopen jaren zijn er wereldwijd positieve ervaringen opgedaan in een veelheid aan gewassen. Ervaringen in Nederland in het droge jaar 2020 en het relatief natte jaar 2021 geven onder andere in granen, grasland, mais en aardappelen interessante resultaten in kwantiteit en/of kwaliteit (zie ook lees verder). De komende jaren zullen we met aanvullende proeven en praktijkdemonstraties in een reeks van akkerbouw- en tuinbouwgewassen de kracht van BlueN blijven demonstreren.